Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Hosea actueel - Wie gaat 'de kleine profeten' nu voor zijn plezier lezen? Ze behoren tot de minst gelezen bijbeldelen en zijn daardoor ook het minst bekend bij christenen.
Author: Ger de Koning
Passage: Hosea 1, 1 - Hosea 14, 10
Language: dutch (Netherlands)
Category: Book
Keywords: Vertaling van Hosea
Date/Time: 10.2001
Pages: 237
ID: 12673
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 979230 Bytes) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com