Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Jezus naša usoda - (Naslov izvirnika: Jesus unser Schicksal)
Author: Wilhelm BuschClick here to get further informations
Language: slovenian (slovene, slovenski, Slovenia)
Category: Book
Keywords: Bog - da, toda zakaj Jezus? Kaj je smlsel mojega življenja? Nimam časa! Pozorl Življenjsko nevarno! Kaj storiti? Zakaj Bog vse to dopušča?
Pages: 228
ID: 21398
Available version(s):
MS Word: Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 2 MB) Click to select this version!
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 13 MB) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com