Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Întrebari mereu puse - (Original Title Fragen, die immer wieder gestellt werden - Prof. Dr. W. Gitt gibt Antworten...)
Author: Werner GittClick here to get further informations
Language: romanian (Romania, Moldova)
Category: Book
Keywords: Cuvînt înainte, 1. întrebari referitoare Ia Dumnezeu (D), D.l De unde pot sa stiu ca exista de fapt, Dumnezeu?, D.2 Unde este Dumnezeu?, D.3 Ce înseamna cuvîntul Dumnezeu - D.U.M.N.E.Z.E.U.?, D.4 De ce nu-L putem vedea pe Dumnezeu?, D.5 Cum este Dumnezeu dragoste, cînd îngaduie toate nenorocirile din lume? Dece îngaduie El suferinta?, D.6 Nu este vinovat Dumnezeu de toate?, D.7 Dumnezeu, pe vremea Vechiului Testament, a lasat sa se nimiceasca prin razboi un întreg popor, iar în Predica de pe munte se spune: Iubiti pe dusmanii vostri. Oare Dumnezeul din Vechiul Testament este altul decît Cel din Noul Testament?, D.8 A creat Dumnezeu raul?, D.9 Este Dumnezeu capabil sa învete?, D.10 A trait Isus cu adevarat? Este El Fiul lui Dumnezeu?, D.ll în ce relatie stau Dumnezeu si Isus unul cu altul? Sînt o singura Persoana, sau care din Ei este mai mare în rang? Cui trebuie sa ne rugam?, 2. întrebari referitoare la Biblie (B), B.l Biblia a fost scrisa de oameni, de aceeatrebuie privita în mod relativ. Cum puteti sa afirmati ca ea provine de la Dumnezeu si ca totul este adevarat?, B.2 Cum pot sa verific daca Biblia este adevarata?, B.3 Prin ce se deosebeste Biblia de toate celelalte carti din literatura universala?, B.4 Mai exista astazi mesaje noi de adaugat Bibliei? Nu este Dumnezeu mai mare ca Scriptura, astfel încît sa vorbeasca direct cuiva?, 3. întrebari referitoare la creatie, stiinta si credinta (C), C.l Exista tranzitie de la materia fara viata la organismele vii?, C.2 Ce vîrsta are pamîntul, ce vîrsta are universul? Exista vreo metoda stiintifica pentru stabilirea vîrstei pamîntului? Ce parere aveti despre metoda C-14? ', C.3 Cum se face ca într-un univers tînar, lumina unor obiecte situate la milioane de ani-lumina a putut sa aj'unga dej*a pe pamînt? N-ar trebui atunci sa presupunem o vîrsta care sa corespunda cel putin timpului necesar unei raze de lumina ca sa parcurga drumul de acolo pîna la noi?, C.4 Care a fost atitudinea lui Darwin fata de Dumnezeu?, C.5 în sportul de performanta se stabilesc mereu noi recorduri, care înainte nu erau posibile. Nu este si acesta un indiciu al evolutiei?, C.6 Poate fi luata Biblia în serios din punct de vedere stiintific, din moment ce întrebuinteaza conceptii antice despre lume care sînt de mult depasite?, C.7 Ce putem spune despre structura universului nostru?, C.8 De ce nu exista fosile umane?, C.9 Care a fost durata unei zile de creatie?, CIO Exista doua relatari contradictorii despre creatie?, Cil Au avut loc dinozaurii în arca lui Noe?, C.12 Ce argumentatie stiintifica vorbeste din punctul dvs. de vedere cel mai limpede în favoarea creatiei si cel mai puternic împotriva unei evolutii?, 4. întrebari referitoare la mîntuire (M), M.l Prin ce se primeste mîntuirea - prin credinta, sau prin fapte?, M.2 De ce a ales Dumnezeu pentru mîntuire tocmai metoda crucii? Nu s-ar fi putut gasi si o alta metoda?, M.3 Cum a putut Isus sa moara acum 2000 de ani pentru pacatele pe care le-am comis de abia acum?, M.4 N-ar fi fost mai economic daca Isus ar fi suferit numai pentru pacatele pentru care oamenii ar fi cerut iertare
Hint(s): The printed version of this book can be ordered (in different languages) from CLV.
Date/Time: 2007
Pages: 178
ID: 22578
Available version(s):
MS Word: Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 889344 Bytes) Click to select this version!
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 8 MB) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com