Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása - sorozat 2 - (Original Title: Survey in Basic Christianity (SBC)) - (German Title: Training im Christentum 0, Grundkurs)
Author: Jean Gibson
Language: hungarian (Hungaria)
Category: Book
Keywords: 1. LECKE: A Te Igéd igazság - A Biblia, mint Isten páratlan üzenete az emberhez, 2. LECKE: Isten Személye - Isten létezésének és személyiségének bizonyítéka, 3. LECKE: Isten képmása - Milyen Isten? Jellemzo tulajdonságai, 4. LECKE: Micsoda az ember? Eredete, célja, felelossége, 5. LECKE: A bun problémája - Meghatározás, eredet és következmények, 6. LECKE: Az örökkévalóság szemlélete - Az ember két rendeltetése. Élet a halál után, 7. LECKE: Jézus a Messiás. Isten gondoskodása - Megjövendölt eljövetele, istensége és ember volta, 8. LECKE: A kereszt jelentése - Mit végzett el Krisztus halála és feltámadása által? 9. LECKE: Az újjászületés - Szükségessége, eszközei és eredményei, 10. LECKE: Üdvösség kegyelembol - Hogyan lehet a mennybe jutni vallásosság nélkül? 11. LECKE: Hinni Jézus Krisztusban - Az igazi hit jelentése. A hit, amely megkülönböztet, 12. LECKE: Üdvbizonyosság - Hogyan lehet megbizonyosodni az örök élet felol? 13. LECKE: új életben járás - A keresztyén élet alapelvei, FÜGGELÉK A: Az üdvösség terminológiája - Bibliai fogalmak magyarázata, FÜGGELÉK B: Isten válasza az ember kérdéseire - Válaszok a keresztyén hit alapkérdéseire, FÜGGELÉK C: "Híd az életre" - Hogyan lehetek keresztyén?
Date/Time: 2001
Pages: 83
ID: 23023
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 588452 Bytes) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com