Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása – sorozat 1 - (Original Title: Basic Christian Training (BCT)) - (German Title: Training im Christentum 1, Für Anfänger)
Author: Jean Gibson
Language: hungarian (Hungaria)
Category: Book
Keywords: 1. LECKE: Evangéliumi körkép Isten békíto tervének átfogó bibliai szemlélete, 2. LECKE A krisztológia áttekintése Krisztus életének panorámája az örökkévaló múlttól a dicsoséges jövoig, 3. LECKE Krisztus mint úr Krisztus mint úr helyzete; ennek személyes és gyakorlati jelentoségei, 4. LECKE Eltemetve a keresztségben Azonosulás Krisztussal az O halálában, eltemettetésében és feltámadásában, 5. LECKE Örök üdvösség Az üdvösség alapja és idotartama, 6. LECKE Gyülekezeti élet A hívo családja: a helyi gyülekezet szükségessége, célja és haszna, 7. LECKE A kísértés legyozése A kísértés forrásai; hogyan kezeljük a kísértést?, 8. LECKE Találkozás Istennel Napi találkozás Istennel, 9. LECKE Táplálkozás Isten Igéjével Kiegyensúlyozott táplálkozás az Igével; az Ige alkalmazása a mindennapi életre, 10. LECKE Taníts minket imádkozni Beszélgetés Istennel, 11. LECKE Az O tanúi vagyunk Felhívás a bizonyságtételre, bizonyságtétel élettel és szóval, 12. LECKE Személyes bizonyságtétel Hogyan kell felkészülni a személyes bizonyságtételre, 13. LECKE Az úrvacsora Háttér, ünneplés, elokészület, FÜGGELÉK Védettség, biztonság, öröm Az üdvösség alapja, bizonyossága és öröme
Date/Time: 2003
Pages: 85
ID: 23024
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 629685 Bytes) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com