Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása – sorozat 3 - (Original Title: Intermediate Christian Training (ICT)) - (German Title: Training im Christentum 2, Aufbaukurs)
Author: Jean Gibson
Language: hungarian (Hungaria)
Category: Book
Keywords: 1. LECKE A Biblia tekintélye Isten Igéje tekintélyének belso és külso bizonyítékai, 2. LECKE A hívo helyzete Krisztusban Helyzet és gyakorlat, kapcsolat és közösség; megigazulás és megszentelodés, 3. LECKE Isten akaratának cselekvése Hogyan lehet felismerni Isten vezetését?, 4. LECKE Életcélok megvalósítása (1. rész) Biblikus célok kituzése rövid és hosszú távon; az idofelhasználás elemzése, 5. LECKE Isten javainak kezelése Hogyan lehetsz Isten javainak felelos sáfára?, 6. LECKE Életcélok megvalósítása (2. rész) A 4. lecke folytatása, 7. LECKE Isten Szelleme, személye és munkája A Szent Szellem jellemzoi, személyisége és istensége; szolgálatának természete általánosságban, 8. LECKE Isten Szelleme: munkája a hívo emberben A Szent Szellem szolgálata a hívo életében, 9. LECKE Szellemi ajándékok A Szellem ajándékainak meghatározása, osztályozása és hasznosítása, 10. LECKE Szolgálat Megtanulni másokat szolgálni, 11. LECKE Személyes szentség A szentség megnyilvánulásai; gyakorlati irányelvek a szent életre, 12. LECKE Távol az úrtól Az Istennel való közösség megszakadásának okai, ára és gyógyulása, 13. LECKE Az úr visszajön Az úr visszajövetelével kapcsolatos eljövendo események és célok, FÜGGELÉK A) Személyes evangelizációs csomag Aranymondásterv, FÜGGELÉK B) A szellemi ajándékok jellemzése A felsorolt szellemi ajándékok részletes kifejtése, FÜGGELÉK C) Nem azért, hogy neki szolgáljanak A szolgáló magatartást hátráltató megnyilvánulások, FÜGGELÉK D) Különbözo vélemények Krisztus visszajövetelérol
Date/Time: 2005
Pages: 163
ID: 23025
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 1 MB) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com