Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása – sorozat 4 - (Original Title: Advanced Christian Training (ACT)) - (German Title: Training im Christentum 3, Für Fortgeschrittene)
Author: Jean Gibson
Language: hungarian (Hungaria)
Category: Book
Keywords: 1. LECKE: A Szentírás kutatása Lépések Isten Igéjének hatékony tanulmányozásához, 2. LECKE: Az Ige megértése újabb alapelvek a módszeres bibliatanulmányozáshoz, 3. LECKE: Bovölködobb élet Isten ígérete és gondoskodása a gyozelmes keresztény életrol; a szellemi életet gátló tényezok, 4. LECKE: Megfeszítve Krisztussal A szent és gyozedelmes élethez vezeto ösvény: a Róma 6-8. tanulmányozása, 5. LECKE: A kereszt a hívo életében Az önmagunk irányította élet problémája; a Krisztus által irányított élethez vezeto út, 6. LECKE: Krisztus jelleme a hívoben Hogyan növekedhetünk az O hasonlatosságára, 7. LECKE: Próbák és szenvedés A hívo ember nehézségei Isten nézopontjából, 8. LECKE: Keseruségek és bántások Helyes viszonyulás a bántásokhoz, megromlott kapcsolatok helyrehozása, 9. LECKE: Imádás Az imádás jelentése, elofeltételei és gyakorlata, 10. LECKE: Az Evangélium bemutatása Az üdvösség útjának megmutatása másoknak, 11. LECKE: Az Evangélium akadályainak legyozése Gyakran feltett kérdések megválaszolása és a hit akadályainak kezelése, 12. LECKE: Más evangélium, más Jézus Segítségnyújtás hamis vallások áldozatainak, 13. LECKE: Világmisszió A népek elérését célzó látásmód kifejlesztése, A) FÜGGELÉK: Római katolicizmus Hitünk megosztása katolikusokkal, B) FÜGGELÉK: Mormonok (Utolsó Napok Szentjei) Mit hisznek a mormonok; hogyan tanúskodjunk a mormonok felé, C) FÜGGELÉK: Jehova tanúi és az Ortorony Az Ortorony hitelvi álláspontja; beszélgetés a tanúkkal
Date/Time: 2006
Pages: 163
ID: 23026
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 1 MB) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com