Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Vitabu Vya Manabii Kitabu 1 - Mafundisho juu ya - Isaya - (Title of English original: Sixteen Men with a Message - Isaiah) - (German Title: Sechzehn Männer mit einer Botschaft - Jesaja)
Author: William MacDonaldClick here to get further informations
Language: swahili Congo (kiswahili, Democratic Republic of Congo (Zaire))
Category: Book
Keywords: Majibu kwa Maulizo Sura 1. Anaweza kama akiamini Neno la Mungu (sh. 18). 2. Kwa sababu wataishi kwa muda mfupi tu (sh.22). . Mbili, na sita nyingine ndani ya sura 5. . Waamuzi wamelewa na watu waliwapa mali wasiwahuku u (mash. 22,23). . Aliona utukufu wa Mungu (mash. 1,5). . Mke wa Isaya alizaa mtoto nyuma kidogo, lakini Bwana esu Kristo alizaliwa na bikira Maria mia za miaka nyuma. . Maana ya jina lake ndiyo hii: Mungu atatuma majeshi ya dui kuondosha hazina za Suria na Israeli (sh.4). . Shairi 6. 0. Shairi 12. 1. Wakati Bwana atakaporudi (sh.6). 3. Malaika watakatifu (sh.3), na Wamedi (sh.17). 4. Mfalme wa Babeli alikuwa mfano wa Lusifero au mwana a asubui (sh.12). 6. Kwa sababu watu wa Moabu walikuwa wenye kiburi sana mash. 6,7). 7. Mashairi 1-3. Baki la sura hii ni juu ya Israeli. 0. Mungu alimwagiza kufanya neno hili kama alama kwa amisri (sh.3). 2. Eliakimu (mash. 15,21). 4. Bwana yeye mwenyewe (sh.23). 6. Ndiyo, lakini watahukumiwa nyuma kidogo (mash. 10,11). 8. Bwana Yesu Kristo (Waroma 9:33). 0. Shairi 21. 2. Mfalme wa haki, ndiye Bwana Yesu Kristo (mash. 1,2). 4. Ziwa la moto pahali waovu watakapoazibiwa kwa milele Ufunuo 14:7; 19:3).
Date/Time: 1972
Pages: 50
ID: 25293
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 323391 Bytes) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com