Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Kristo Alipenda Kanisa - (Title of English original: Christ Loved the Church) - (German Title: Christus und die Gemeinde)
Author: William MacDonaldClick here to get further informations
Language: swahili Congo (kiswahili, Democratic Republic of Congo (Zaire))
Category: Book
Keywords: ANENO YALIYO KITABUNI, Ukarasa, Kanisa, ndilo Mwili wa Kristo, Kanisa la pahali fulani, Kanisa la Kristo ni mwili mmoja, Kristo ni Kichwa cha mwili ndilo Kanisa, Waamini wote ni viungo vya mwili mmoja, Roho Mtakatifu katika Kanisa, Kuhukumu zambi katika Kanisa, Kuongezeka kwa Kanisa, Waamini wote ni makuhani, Ubatizo na Meza ya Bwana, Kusanyiko la maombi, Wazee, Watumishi, Mali ya Kanisa, Kazi ya wanawake
Date/Time: 1956
Pages: 64
ID: 25297
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 377158 Bytes) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com