Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Njia ya Haki - Kitabu 1/3 - (Original Title: The Way of Righteousness) - (French Title: Le Chemin de la Justice)
Author: Various
Language: swahili (kiswahili, Tanzania, Kenya, Uganda)
Category: Book
Keywords: Habari na Mafundisho ya Manabii wa Mungu kupatana na Tora ukurasa Utangulizi, 1. Mungu amesema (Mwanzo), 2. Mungu ni namna gani? (Mwanzo 1), 3. Shetani na Malaika (Mwanzo 1:1; Isaya 14; Ezekieli, 4. Namna Mungu alivyoumba dunia (Mwanzo 1:1-26), 5. Kwa sababu gani Mungu aliumba mtu (Mwanzo 1:26,27; 2:7), 6. Adamu na Hawa (Mwanzo 2), 7. Namna gani zambi ilivyoingia duniani (Mwanzo 3:1-6), 8. Tunda la zambi ya Adamu (Mwanzo 3:7-19), 9. Ahadi ya ajabu (Mwanzo 3:15,21-24), 10. Njia ya sadaka (Mwanzo 4:1-5), 11. Kutotubu kwa Kaina (Mwanzo 4:1-16), 12. Nabii Enoka (Mwanzo 4, 5), 13. Nabii Noa : Saburi na gazabu (Mwanzo 6), 14. Noa na garika kubwa (Mwanzo 7), 15. Noa na uaminifu wa Mungu (Mwanzo 8, 9), 16. Babeli! (Mwanzo 10, 11), 17. Ukumbusho #1 (Mwanzo 1-11), 18. Abrahamu: Kwa sababu gani Mungu alimwita (Mwanzo 11,12), 19. Imani ya Abrahamu: (Mwanzo 13-15) , 20. Abrahamu na Isimaeli (Mwanzo 16,17), 21. Abrahamu: Uharibifu wa Sodomo na kuzaliwa kwa Isaka (Mwanzo 18-21), 22. Sadaka ya Abrahamu (Mwanzo 22), 23. Esau na Yakobo (Mwanzo 25), 24. Yakobo anageuka Israeli (Mwanzo 28-32), 25. Aibu ya Yosefu (Mwanzo 37-39), 26. Kutukuzwa kwa Yosefu (Mwanzo 40-42), 27. Baki la habari za Yosefu (Mwanzo 42-50), 28. Ukumbusho wa kitabu cha kwanza cha Tora (Mwanzo 1-50; Kutoka 1)
Date/Time: 1998
Pages: 155
ID: 25341
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 715140 Bytes) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com